سیرجان ( سنگ چینی کریستال)

سنگ تریمو

شرکت تامین کننده : سنگ تریمو

اسم سنگ : سیرجان

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : سفید

ابعاد سنگ : اسلب

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات : سنگ چینی سفید قدمگاه سیرجان سنگی است با کریستالهای متوسط مرمری روشن و از زمینه - سفید برخوردار است با نام علمی مرمر کلسیتی سنگ سیرجان با وجود آنالیز بسیار ممتاز جز سنگهای برتر ایران و دنیا محسوب میگردد - این سنگ به واسطه تراکم رنگهای طلائی دسته بندی میگردد تا نسبت به سلیقه مشتری انتخاب گردد - با وجود زمینه روشن و کریستالی شکل بسیار مناسب محیط های کم نور می باشد.

تلفن تماس : 02156233690

سیرجان

انواع سنگ چینی کریستال