سنگ گرانیت سبز یزد ( سنگ گرانیت)

بکرا (بهساز کانه آرا آتین)

شرکت تامین کننده : بکرا (بهساز کانه آرا آتین)

اسم سنگ : سنگ گرانیت سبز یزد

نوع سنگ : سنگ گرانیت

نوع فرآوری : بوش همر

رنگ سنگ : سبز

ابعاد سنگ : تایل

متراژ سنگ :

قیمت سنگ :

توضیحات : انواع سایز ها صیقلی و فلیم شده و بوش همر و ... تایل و کوپ و...

تلفن تماس :

سنگ گرانیت سبز یزد

انواع سنگ گرانیت