سنگ گرانیت رنگین کمان یزد ( سنگ گرانیت)

بکرا (بهساز کانه آرا آتین)

شرکت تامین کننده : بکرا (بهساز کانه آرا آتین)

اسم سنگ : سنگ گرانیت رنگین کمان یزد

نوع سنگ : سنگ گرانیت

نوع فرآوری : بوش همر

رنگ سنگ : طوسی

ابعاد سنگ : تایل

متراژ سنگ :

قیمت سنگ :

توضیحات : تایل و اسلب و کوپ انواع سایز های تایل و حجیم بوش همر و فلیم شده و ...

تلفن تماس :

سنگ گرانیت رنگین کمان یزد

انواع سنگ گرانیت