سنگ باما

سنگ چینی کریستال

شاید برایتان سوال ایجاد شده باشد که چنانچه بخواهیم از سنگی نازک توقع مقاومتی خوب داشته باشیم و آن سنگ هم خیلی سفت و محکم و غیرقابل فرآوری نباشد از چه سنگی استفاده کنیم؟ یا اینکه بخواهیم نقشی را روی سنگی حکاکی کنیم و آن را در معرض برف و باران هم قرار دهیم از چه سنگی استفاده کنیم؟جواب مشخص است: سنگ چینی کریستال. سنگ چینی (کریستال) ، توده سنگهای آهکی یا دولومیتی هستند که در اثر عوامل درونی، نظیر درجه حرارت و فشار، دوباره متبلور شده اند و از این رو جزء سنگهای دگرگون به شمار می روند. سنگهای چینی در نقاط مختلف از نظر میزان دگرگونی و بعضی ترکیبات شیمیایی متفاوت هستند. سنگ چینی اغلب دارای بلورهای درشت است. این بلورهای درشت وجه تمایز سنگ چینی با سنگهای کربناتی رسوبی است. استاده از سنگ چینی برای نما و فضای خارجی کاملاً فنی و صحیح است. سنگ چینی از لحاظ جذب آب و چسبندگی دوغاب بین گرانیت و تراورتن است. نه به اندازه ی تراورتن جذب کننده دوغاب و نه به اندازهء گرانیت نچسب است. در ایران استفاده از این سنگ برای نما از قدیم رایج بوده. اگر دقت کرده باشید سنگ چینی نمای اصلی بسیاری از ساختمانهای قدیمی به خصوص در مناطق گرمسیر است، چرا که رنگ روشن آن باعث می شود تا گرمای زیادی جذب نما نشود و ساختمان از گرمای زیاد در امان باشد. مقاومت این سنگ در مقابل هوازدگی سطحی و عمقی به طور متوسط خوب و قابل اعتناست و در بعضی از معادن، سنگ چینی می تواند با تراورتن و گرانیت هم رقابت کند. بنای اُپرای شهر اُسلو در کشور نروژ نمونه بسیار خوبی است که در آن از این سنگ در قسمت های خارجی استفاده شده است. این بنای مهم معماری در نزدیکی دریاست و مقداری از آن در آب فرو رفته و ایده شکلی آن کوه یخی است که از دریا بیرون آمده.

سنگ کریستال، سنگ چینی، انواع سنگ کریستال،انواع سنگ چینی، خرید سنگ چینی، اناواع سنگ ساختمانی به همراه عکس و تصاویر

انواع محصولات سنگ ساختمانی (سنگ چینی کریستال)

اسم سنگ : سنگ ولوکاس

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 137

قیمت : تماس گرفته شود

سنگ ولوکاس

اسم سنگ : سنگ نودژ

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 364

قیمت : 250000

سنگ نودژ

اسم سنگ : سنگ دیپسکو

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 278

قیمت : 2500000

سنگ دیپسکو

اسم سنگ : سنگ چینی سفید

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 372

قیمت : تماس گرفته شود

سنگ چینی سفید

اسم سنگ : سنگ رزا - سفید ازنا

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 886

قیمت :

سنگ رزا - سفید ازنا

اسم سنگ : سنگ سیرجان

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 173

قیمت : تماس گرفته شود

سنگ سیرجان

اسم سنگ : سنگ کریستال سفید

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 371

قیمت : تماس گرفته شود

سنگ کریستال سفید

اسم سنگ : سنگ الیگودرز

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 298

قیمت : تماس گرفته شود

سنگ الیگودرز

اسم سنگ : سنگ بوک مچ چینی

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 325

قیمت : تماس گرفته شود

سنگ بوک مچ چینی

اسم سنگ : سنگ کریستال سفید

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 370

قیمت : تماس گرفته شود

سنگ کریستال سفید

اسم سنگ : سنگ چيني اسكاي ( نيريز )

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 827

قیمت : 2500000

سنگ چيني اسكاي ( نيريز )

اسم سنگ : سنگ چینی

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 375

قیمت : تماس گرفته شود

سنگ چینی

اسم سنگ : سنگ کریستال قروه

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 369

قیمت : تماس گرفته شود

سنگ کریستال قروه

اسم سنگ : سنگ سفید ازنا

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 315

قیمت : تماس گرفته شود

سنگ سفید ازنا

اسم سنگ : سنگ قروه

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 475

قیمت : تماس گرفته شود

سنگ قروه

اسم سنگ : سنگ کریستال قروه

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 702

قیمت :

سنگ کریستال قروه

اسم سنگ : سنگ چيني ازنا

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 832

قیمت : 2400000

سنگ چيني ازنا

اسم سنگ : سنگ کریستال قروه

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 228

قیمت : 170000

سنگ کریستال قروه

اسم سنگ : سنگ چيني ازنا

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 828

قیمت : 2200000-3500000

سنگ چيني ازنا

اسم سنگ : سنگ بلو لاین

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 98

قیمت : 185000

سنگ بلو لاین

اسم سنگ : سنگ سیرجان

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 171

قیمت : تماس گرفته شود

سنگ سیرجان

اسم سنگ : سنگ ازنا

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 363

قیمت : 190000

سنگ ازنا

اسم سنگ : سنگ چینی سوپر سفید

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 374

قیمت : تماس گرفته شود

سنگ چینی سوپر سفید

اسم سنگ : سنگ دیپسکو

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 281

قیمت : تماس گرفته شود

سنگ دیپسکو

اسم سنگ : سنگ 3d black

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 324

قیمت : تماس گرفته شود

سنگ 3d black

اسم سنگ : سنگ چینی کریستال سفید قروه

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 704

قیمت :

سنگ چینی کریستال سفید قروه

اسم سنگ : سنگ سنگ تچرا

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 766

قیمت :

سنگ سنگ تچرا

اسم سنگ : سنگ اربسکاتو

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 136

قیمت : تماس گرفته شود

سنگ اربسکاتو

اسم سنگ : سنگ ازنا

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 778

قیمت : 09126266267تماس بگیرید

سنگ ازنا

اسم سنگ : سنگ دیپسکو

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 283

قیمت : تماس گرفته شود

سنگ دیپسکو

اسم سنگ : سنگ چینی تنسی وایت

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 680

قیمت : تماس گرفته شود

سنگ چینی تنسی وایت

اسم سنگ : سنگ فلاور XL - سفید ازنا

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 879

قیمت :

سنگ فلاور XL - سفید ازنا

اسم سنگ : سنگ الیگودرز بی موج

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 297

قیمت : تماس گرفته شود

سنگ الیگودرز بی موج

اسم سنگ : سنگ چینی ازنا

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 92

قیمت : 220000

سنگ چینی ازنا

اسم سنگ : سنگ چيني پرشين اسكاتو (اليگودرز)

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 826

قیمت : 2500000

سنگ چيني پرشين اسكاتو (اليگودرز)

اسم سنگ : سنگ الیگودرز

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 847

قیمت : تماس گرفته شود

سنگ الیگودرز

اسم سنگ : سنگ قروه

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 227

قیمت : 180000_230000

سنگ قروه

اسم سنگ : سنگ قروه

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 23

قیمت : تماس گرفته شود

سنگ قروه

اسم سنگ : سنگ موج دار بوک مچ

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 111

قیمت : 220000

سنگ موج دار بوک مچ

اسم سنگ : سنگ چيني ازنا

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 830

قیمت : 2200000

سنگ چيني ازنا

اسم سنگ : سنگ کریستال قروه

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 368

قیمت : تماس گرفته شود

سنگ کریستال قروه

اسم سنگ : سنگ چيني اليگودرز زبرا

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 837

قیمت : 2200000

سنگ چيني اليگودرز زبرا

اسم سنگ : سنگ چيني لايبيد بلولاين

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 839

قیمت : 1800000

سنگ چيني لايبيد بلولاين

اسم سنگ : سنگ چینی صورتی

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 380

قیمت : تماس گرفته شود

سنگ چینی صورتی

اسم سنگ : سنگ سفید چینی

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 673

قیمت : تماس گرفته شود

سنگ سفید چینی

اسم سنگ : سنگ قروه

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 783

قیمت : 09126266267تماس بگیرید

سنگ قروه

اسم سنگ : سنگ ابروباد

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 378

قیمت : تماس گرفته شود

سنگ ابروباد

اسم سنگ : سنگ الیگودرز موج دار

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 296

قیمت : تماس گرفته شود

سنگ الیگودرز موج دار

اسم سنگ : سنگ استتاریو

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 164

قیمت : تماس گرفته شود

سنگ استتاریو

اسم سنگ : سنگ سیرجان

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 172

قیمت : تماس گرفته شود

سنگ سیرجان

اسم سنگ : سنگ کریستال قروه

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 703

قیمت :

سنگ کریستال قروه

اسم سنگ : سنگ سیرجان

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 174

قیمت : تماس گرفته شود

سنگ سیرجان

اسم سنگ : سنگ چینی اسپایدر

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 110

قیمت : 160000

سنگ چینی اسپایدر

اسم سنگ : سنگ چینی

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 373

قیمت : تماس گرفته شود

سنگ چینی

اسم سنگ : سنگ چيني پرشين اسكاتو (اليگودرز)

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 829

قیمت : 3500000

سنگ چيني پرشين اسكاتو (اليگودرز)

اسم سنگ : سنگ وایت فرن-White Fern

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 546

قیمت : تماس گرفته شود

سنگ وایت فرن-White Fern

اسم سنگ : سنگ مارمارا ,اکواتور

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 160

قیمت : تماس گرفته شود

سنگ مارمارا ,اکواتور

اسم سنگ : سنگ نوبل گلد - سفید ازنا

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 874

قیمت :

سنگ نوبل گلد - سفید ازنا

اسم سنگ : سنگ سيلك موجدار

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 836

قیمت : 2500000

سنگ سيلك موجدار

اسم سنگ : سنگ سیرجان

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 170

قیمت : تماس گرفته شود

سنگ سیرجان

اسم سنگ : سنگ کریستال

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 367

قیمت : تماس گرفته شود

سنگ کریستال

.::  معرفی سنگ های دیگر   ::.

سنگ های لوکس طلا کاری

سنگ های لوکس - سنگ لاکچری - سنگ طلا کاری شده - سنگ لوکس -سنگ لوکس ساختمانی -سنگهای لوکس ساختمانی

سنگ های لوکس طلا کاری

سنگ کوارتز

سنگ کواترز - قیمت سنگ کوارتز - خرید سنگ کوارتز - انواع سنگ کوارتز

سنگ کوارتز

سنگ آگات عقیق

سنگ اگات، سنگ های نیمه قیمتی، سنگ ساختمانی آگات،سنگ عقیق.انواع سنگ ساختمانی، سنگ اگیت،اسلب

سنگ آگات عقیق

اشکال سنگی واترجت

واتر جت سنگی مدالیون سنگی سنگ واتر جت تراورتن واتر جت معرق سنگی،خرید اشکال واتر جت سنگی به همراه تصاویر وعکس

اشکال سنگی واترجت

سنگ لایم استون

سنگ لایم استون ،خرید سنگ لایم استون، انواع سنگ لایم استون،انواع سنگ لایم استون به همراه تصاویر و عکس، سنگ ساختمانی لایم استون

سنگ لایم استون

سنگ چینی کریستال

سنگ کریستال، سنگ چینی، انواع سنگ کریستال،انواع سنگ چینی، خرید سنگ چینی، اناواع سنگ ساختمانی به همراه عکس و تصاویر

سنگ چینی کریستال

سنگ اونیکس مرمر

سنگ مرمر،سنگ اونیکس ، سنگ اونیکس اسمرالدا،خرید سنگ اونیکس،قیمت سنگ اونیکس ،انواع سنگ اونیکس

سنگ اونیکس مرمر

سنگ تراونیکس

سنگ ترانیکس،قیمت سنگ تراونیکس، انواع سنگ تراونیکس،نواع سنگ خارجی،تراانیکس ایرانی،

سنگ تراونیکس

سنگ تراورتن

سنگ تراورتن، خرید سنگ، تراورتن، انواع سنگ تراورتن ،ساختار سنگ ساختمانی تراورتن

سنگ تراورتن

سنگ گرانیت

سنگ گرانیت،گرانیت خارجی،خرید سنگ گرانیت،قیمت سنگ گرانیت خارجی،وود استون،انواع سنگ گرانیت با عکس،تصاویر سنگ گرانیت خارجی

سنگ گرانیت

سنگ مرمریت

سنگ مرمریت،انواع مرمریت، مرمریت وارداتی ،قیمت سنگ مرمریت، دهبید امپراودر،کاپوچینو،لته

سنگ مرمریت