چيني پرشين اسكاتو (اليگودرز) ( سنگ چینی کریستال)

سنگ ایزالکو

شرکت تامین کننده : سنگ ایزالکو

اسم سنگ : چيني پرشين اسكاتو (اليگودرز)

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : طوسی

ابعاد سنگ : اسلب

متراژ سنگ : 200

قیمت سنگ :

توضیحات : بصورت اسلب بوكمچ مناسب براي كف موجود مي باشد.

تلفن تماس : 56233228-56233229

چيني پرشين اسكاتو (اليگودرز)

انواع سنگ چینی کریستال