چيني پرشين اسكاتو (اليگودرز) ( سنگ چینی کریستال)

سنگ ایزالکو

شرکت تامین کننده : سنگ ایزالکو

اسم سنگ : چيني پرشين اسكاتو (اليگودرز)

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : طوسی

ابعاد سنگ : اسلب

متراژ سنگ : 300

قیمت سنگ :

توضیحات : چيني پرشين اسكاتو مناسب كف و سرويس بهداشتي و حمام كه بصورت بوكمچ قابل ارائه مي باشد

تلفن تماس : 56233228-56233229

چيني پرشين اسكاتو (اليگودرز)

انواع سنگ چینی کریستال