سنگ رین فارست ( سنگ مرمریت)

سنگ کیوان

شرکت تامین کننده : سنگ کیوان

اسم سنگ : سنگ رین فارست

نوع سنگ : سنگ مرمریت

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : سبز

ابعاد سنگ : اسلب

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات : سنگ مرمریت رین فارست در ابعاد اسلب مناسب برای فضاهای مختلف داخلی ساختمان میباشد. در مجموعه سنگ کیوان شما میتوانید اسلب این سنگ را از نزدیک مشاهده نمایید.

تلفن تماس : 02156235797

سنگ رین فارست

انواع سنگ مرمریت