سنگ تچرا ( سنگ تراورتن)

سنگ تچرا

شرکت تامین کننده : سنگ تچرا

اسم سنگ : سنگ تچرا

نوع سنگ : سنگ تراورتن

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : کرم

ابعاد سنگ : 40 طولی

متراژ سنگ :

قیمت سنگ :

توضیحات : تراورتن صیقلی(موجدار،بی موج)،چرمی،تیشه ای

تلفن تماس :

سنگ تچرا

انواع سنگ تراورتن