الیگودرز ( سنگ چینی کریستال)

ایران مرمر

شرکت تامین کننده : ایران مرمر

اسم سنگ : الیگودرز

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : سفید

ابعاد سنگ : اسلب

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات : سنگ چینی الیگودرز با فرآوری بوک مچ مناسب صلیقه های خاص برای افراد خاص

تلفن تماس : ۰۲۱۵۶۲۳۳۶۰۵

الیگودرز

انواع سنگ چینی کریستال