تراورتن ابر و بادی ( سنگ تراورتن)

هیواسنگ محلات

شرکت تامین کننده : هیواسنگ محلات

اسم سنگ : تراورتن ابر و بادی

نوع سنگ : سنگ تراورتن

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : کرم

ابعاد سنگ : تایل

متراژ سنگ :

قیمت سنگ :

توضیحات :

تلفن تماس : 02634705833

تراورتن ابر و بادی

انواع سنگ تراورتن