سبز راین ( سنگ تراونیکس)

مهساب سنگ

شرکت تامین کننده : مهساب سنگ

اسم سنگ : سبز راین

نوع سنگ : سنگ تراونیکس

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : سبز

ابعاد سنگ : اسلب

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات : سنگ تراونیکس سبز راین با بهترین کیفیت صادراتی

تلفن تماس : 02156232890

سبز راین

انواع سنگ تراونیکس