زبرا بلک ( سنگ گرانیت)

اطمینان روز

شرکت تامین کننده : اطمینان روز

اسم سنگ : زبرا بلک

نوع سنگ : سنگ گرانیت

نوع فرآوری :

رنگ سنگ :

متراژ سنگ :

قیمت سنگ :

توضیحات :

تلفن تماس : 02156230115-7

زبرا بلک

انواع سنگ گرانیت