دیپسکو ( سنگ چینی کریستال)

سنگ لوتوس

شرکت تامین کننده : سنگ لوتوس

اسم سنگ : دیپسکو

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : نقره ای

ابعاد سنگ : اسلب

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات : سنگ چینی کریستال dipesco مناسب اتاق های انتظار و لابی های شیک می باشد.

تلفن تماس : 021562320450

دیپسکو

انواع سنگ چینی کریستال