دهبید آرین ( سنگ مرمریت)

سنگ کرال

شرکت تامین کننده : سنگ کرال

اسم سنگ : دهبید آرین

نوع سنگ : سنگ مرمریت

نوع فرآوری :

رنگ سنگ : کرم

ابعاد سنگ : تایل

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات :

تلفن تماس : 02156231963

دهبید آرین

انواع سنگ مرمریت