دره بخاری ( سنگ تراورتن)

سنگ سبز خاور

شرکت تامین کننده : سنگ سبز خاور

اسم سنگ : دره بخاری

نوع سنگ : سنگ تراورتن

نوع فرآوری : چرمی

رنگ سنگ : بژ

ابعاد سنگ : اسلب

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات : سرت IF

تلفن تماس : 02156232666

دره بخاری

انواع سنگ تراورتن