دره بخاری موجدار ( سنگ تراورتن)

نوین سنگ

شرکت تامین کننده : نوین سنگ

اسم سنگ : دره بخاری موجدار

نوع سنگ : سنگ تراورتن

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : بژ

ابعاد سنگ : اسلب

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات : تراورتن موج دار بژ ، معدن دره بخاری

تلفن تماس : 02156235023

دره بخاری موجدار

انواع سنگ تراورتن