خوی ( سنگ مرمریت)

سنگ هنرمند

شرکت تامین کننده : سنگ هنرمند

اسم سنگ : خوی

نوع سنگ : سنگ مرمریت

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : کرم

ابعاد سنگ : تایل

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات : سنگ هنرمند یکی از نام های قدیمی است که بیش از 50 سال در این زمینه فعالیت دارد که در ابعاد 60*60 و 80*80 است.

تلفن تماس : 02122051200

خوی

انواع سنگ مرمریت