خوی ( سنگ مرمریت)

ایران بهسنگ

شرکت تامین کننده : ایران بهسنگ

اسم سنگ : خوی

نوع سنگ : سنگ مرمریت

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : کرم

ابعاد سنگ : تایل

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات : شرکت سنگ ایران بهسنگ ارائه دهنده انواع سنگ های خوی است که این مورد به گل ابریشمی معروف است و مناسب کف ساختمان است.

تلفن تماس : 02156235151

خوی

انواع سنگ مرمریت