خوی ( سنگ مرمریت)

ایران بهسنگ

شرکت تامین کننده : ایران بهسنگ

اسم سنگ : خوی

نوع سنگ : سنگ مرمریت

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : کرم

ابعاد سنگ : تایل

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات : سنگ کرم روشن خوی مناسب استفاده در کف ساختمان می باشد.

تلفن تماس : 02156235151

خوی

انواع سنگ مرمریت