خوی گل یخی ( سنگ مرمریت)

ایران بهسنگ

شرکت تامین کننده : ایران بهسنگ

اسم سنگ : خوی گل یخی

نوع سنگ : سنگ مرمریت

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ :

ابعاد سنگ : تایل

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات : شرکت سنگ ایران بهسنگ مرمریت با دوام خوی گل یخی را در ابعاد 60*60 ارائه می دهد.

تلفن تماس : 02156235151

خوی گل یخی

انواع سنگ مرمریت