خوی بسطام ( سنگ مرمریت)

ایران بهسنگ

شرکت تامین کننده : ایران بهسنگ

اسم سنگ : خوی بسطام

نوع سنگ : سنگ مرمریت

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : کرم

ابعاد سنگ : تایل

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات : این ستگ مناسب کف ساختمان است.

تلفن تماس : 02156235151

خوی بسطام

انواع سنگ مرمریت