خدمات برش واترجت ( اشکال سنگی واترجت)

واتر جت نگاره

شرکت تامین کننده : واتر جت نگاره

اسم سنگ : خدمات برش واترجت

نوع سنگ : اشکال سنگی واترجت

نوع فرآوری :

رنگ سنگ : سفید

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات : توجه داشته باشید سایز متریال مصرفی رنگ بندی کار طبق سفارش کارفرما اعمال میگردد.

تلفن تماس : 02156231029

خدمات برش واترجت

انواع اشکال سنگی واترجت