حاجی آباد ( سنگ تراورتن)

سنگ هنرمند

شرکت تامین کننده : سنگ هنرمند

اسم سنگ : حاجی آباد

نوع سنگ : سنگ تراورتن

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ :

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات : سنگ تراورتن حاجی آباد به رنگ کرم و تیره در ابعاد 40 طولی عرضه می شود.

تلفن تماس : 02122051200

حاجی آباد

انواع سنگ تراورتن