جستجوی پیشرفته سنگ های ساختمانی

اسم سنگ : موج پیچ دره بخاری

نوع سنگ : سنگ تراورتن

کد سنگ : 70

قیمت : 165000

موج پیچ دره بخاری

اسم سنگ : بژ

نوع سنگ : سنگ تراورتن

کد سنگ : 51

قیمت : تماس گرفته شود

بژ

اسم سنگ : سنگ لته ترکیه

نوع سنگ : سنگ مرمریت

کد سنگ : 354

قیمت : ٣٠٠ هزار تومان متر مربع

سنگ لته ترکیه

اسم سنگ : اوریون-Orion

نوع سنگ : سنگ گرانیت

کد سنگ : 555

قیمت : تماس گرفته شود

اوریون-Orion

اسم سنگ : جیالو فیوریتو-Giallo Fiorito

نوع سنگ : سنگ گرانیت

کد سنگ : 521

قیمت : تماس گرفته شود

جیالو فیوریتو-Giallo Fiorito

اسم سنگ : ویژن گرین

نوع سنگ : سنگ گرانیت

کد سنگ : 822

قیمت : تماس گرفته شود

ویژن گرین

اسم سنگ : دلیکیت

نوع سنگ : سنگ گرانیت

کد سنگ : 239

قیمت : تماس گرفته شود

دلیکیت

اسم سنگ : پاندا وایت

نوع سنگ : سنگ مرمریت

کد سنگ : 127

قیمت : تماس گرفته شود

پاندا وایت

اسم سنگ : حاجی آباد

نوع سنگ : سنگ تراورتن

کد سنگ : 16

قیمت : تماس گرفته شود

حاجی آباد

اسم سنگ : گلدن براون

نوع سنگ : سنگ مرمریت

کد سنگ : 104

قیمت : 175000

گلدن براون

اسم سنگ : کریستال قروه

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 702

قیمت :

کریستال قروه

اسم سنگ : خوی بسطام

نوع سنگ : سنگ مرمریت

کد سنگ : 259

قیمت : 110000

خوی بسطام

اسم سنگ : حاجی آباد

نوع سنگ : سنگ تراورتن

کد سنگ : 624

قیمت : ٧٨٠٠٠0

حاجی آباد

اسم سنگ : تراورتن سیلور موجدار

نوع سنگ : سنگ تراورتن

کد سنگ : 560

قیمت : تماس گرفته شود

تراورتن سیلور موجدار

اسم سنگ : خوی

نوع سنگ : سنگ مرمریت

کد سنگ : 262

قیمت : تماس گرفته شود

خوی

اسم سنگ : دره بخاری

نوع سنگ : سنگ تراورتن

کد سنگ : 441

قیمت : 30000-300000

دره بخاری

اسم سنگ : تراورتن سیلور

نوع سنگ : سنگ تراورتن

کد سنگ : 762

قیمت : تماس گرفته شود

تراورتن سیلور

اسم سنگ : آتشکوه

نوع سنگ : سنگ تراورتن

کد سنگ : 176

قیمت : تماس گرفته شود

آتشکوه

اسم سنگ : چيني ازنا

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 832

قیمت : 2400000

چيني ازنا

اسم سنگ : امپرادور دارک

نوع سنگ : سنگ مرمریت

کد سنگ : 236

قیمت : 1900000_2600000

امپرادور دارک

اسم سنگ : خوی

نوع سنگ : سنگ مرمریت

کد سنگ : 268

قیمت : 600000 تا 120000

خوی

اسم سنگ : دربخاریDA

نوع سنگ : سنگ تراورتن

کد سنگ : 331

قیمت : تماس گرفته شود

دربخاریDA

اسم سنگ : ابروباد

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 378

قیمت : تماس گرفته شود

ابروباد

اسم سنگ : آبی نروژ

نوع سنگ : سنگ گرانیت

کد سنگ : 675

قیمت : تماس گرفته شود

آبی نروژ

اسم سنگ : ماگما گلد

نوع سنگ : سنگ گرانیت

کد سنگ : 797

قیمت : 09126266267تماس بگیرید

ماگما گلد

اسم سنگ : صنایع سنگ چلیپا

نوع سنگ : سنگ گرانیت

کد سنگ : 736

قیمت :

صنایع سنگ چلیپا

اسم سنگ : 3d black

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 324

قیمت : تماس گرفته شود

3d black

اسم سنگ : لاشتور

نوع سنگ : سنگ مرمریت

کد سنگ : 269

قیمت : 800000 تا 120000

لاشتور

اسم سنگ : دهبید شایان

نوع سنگ : سنگ مرمریت

کد سنگ : 195

قیمت : تماس گرفته شود

دهبید شایان

اسم سنگ : کرما مارفیل اسپانیا

نوع سنگ : سنگ مرمریت

کد سنگ : 687

قیمت : تماس گرفته شود

کرما مارفیل اسپانیا

اسم سنگ : مرمریت تنسی گری

نوع سنگ : سنگ مرمریت

کد سنگ : 585

قیمت : تماس گرفته شود

مرمریت تنسی گری

اسم سنگ : سیرجان

نوع سنگ : سنگ مرمریت

کد سنگ : 75

قیمت : 170000

سیرجان

اسم سنگ : گردویی

نوع سنگ : سنگ تراورتن

کد سنگ : 416

قیمت : تماس گرفته شود

گردویی

اسم سنگ : Tan Brown

نوع سنگ : سنگ گرانیت

کد سنگ : 305

قیمت : تماس گرفته شود

Tan Brown

اسم سنگ : دره بخارىDR

نوع سنگ : سنگ تراورتن

کد سنگ : 508

قیمت : 120000250000

دره بخارىDR

اسم سنگ : مرمریت پرطاووسی (گلپر)

نوع سنگ : سنگ مرمریت

کد سنگ : 740

قیمت : 660000

مرمریت پرطاووسی (گلپر)

اسم سنگ : مشکی نجف آباد

نوع سنگ : سنگ مرمریت

کد سنگ : 693

قیمت : تماس گرفته شود

مشکی نجف آباد

اسم سنگ : پاتاگونیا

نوع سنگ : سنگ گرانیت

کد سنگ : 763

قیمت : تماس گرفته شود

پاتاگونیا

اسم سنگ : دهبید شایان

نوع سنگ : سنگ مرمریت

کد سنگ : 196

قیمت : تماس گرفته شود

دهبید شایان

اسم سنگ : تیتانیوم

نوع سنگ : سنگ گرانیت

کد سنگ : 145

قیمت : تماس گرفته شود

تیتانیوم

اسم سنگ : کلونیال گلد-Clonial Gold

نوع سنگ : سنگ گرانیت

کد سنگ : 538

قیمت : تماس گرفته شود

کلونیال گلد-Clonial Gold

اسم سنگ : پرشین بروون

نوع سنگ : سنگ مرمریت

کد سنگ : 310

قیمت : 120تا180

پرشین بروون

اسم سنگ : Golden brown

نوع سنگ : سنگ مرمریت

کد سنگ : 403

قیمت : تماس گرفته شود

Golden brown

اسم سنگ : لاشتر

نوع سنگ : سنگ مرمریت

کد سنگ : 419

قیمت : تماس گرفته شود

لاشتر

اسم سنگ : مرمریت کلکته گلد

نوع سنگ : سنگ مرمریت

کد سنگ : 578

قیمت : تماس گرفته شود

مرمریت کلکته گلد

اسم سنگ : گلدن بلک

نوع سنگ : سنگ مرمریت

کد سنگ : 689

قیمت : تماس گرفته شود

گلدن بلک

اسم سنگ : مرمر انبر

نوع سنگ : سنگ اونیکس مرمر

کد سنگ : 744

قیمت : تماس گرفته شود

مرمر انبر

اسم سنگ : لته ترکیه

نوع سنگ : سنگ مرمریت

کد سنگ : 231

قیمت : 3300000_3500000

لته ترکیه

اسم سنگ : پله کرم ساده

نوع سنگ : سنگ مرمریت

کد سنگ : 732

قیمت : 680000

پله کرم ساده

اسم سنگ : مرمریت پرطاووسی (گلپر)

نوع سنگ : سنگ مرمریت

کد سنگ : 728

قیمت : 430000

مرمریت پرطاووسی (گلپر)