سنگ های مرمریت شماره  1

تکستچر سنگ های مرمریت شماره 1

مجموعه تصاویر فوق العاده و با کیفیت از بافت ( تکسچر) سنگ های مرمریت وارداتی در این فایل به منظور آن بارگزاری شده است که آرشتیکت ها ، طراحان سه بعدی بتوانند با استفاده از تکسچر های با کیفیت سنگ های ساختمانی طراح های سه بعدی خود را با کیفیت بالاتر و گوناگونی ارائه دهند . پیشاپیش از این که از اشتراک گزاری این فایل در وب سایت های دیگر خوداری میکنید از شما قدر دانی میکنیم.

دانلود فایل اصلی