تکاب ( سنگ تراورتن)

اطمینان روز

شرکت تامین کننده : اطمینان روز

اسم سنگ : تکاب

نوع سنگ : سنگ تراورتن

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : طوسی

ابعاد سنگ : اسلب

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات :

تلفن تماس : 02156230115-7

تکاب

انواع سنگ تراورتن