تراونیکس اسمرالدا ( سنگ تراونیکس)

مرمران استون

شرکت تامین کننده : مرمران استون

اسم سنگ : تراونیکس اسمرالدا

نوع سنگ : سنگ تراونیکس

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : سبز

ابعاد سنگ : اسلب

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات : تراونیکس اسمرالدا ، فرآوری صیقلی موجدار ، در مجموعه مرمران استون موجود میباشد.

تلفن تماس : 02156235610-11

تراونیکس اسمرالدا

انواع سنگ تراونیکس