تراورتن ( سنگ تراورتن)

مجتمع معادن سنگ اسفند و امید آباده

شرکت تامین کننده : مجتمع معادن سنگ اسفند و امید آباده

اسم سنگ : تراورتن

نوع سنگ : سنگ تراورتن

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : سفید

ابعاد سنگ : 40 طولی

متراژ سنگ : طبق سفارش مشتری

قیمت سنگ :

توضیحات :

تلفن تماس : 02122852044

تراورتن

انواع سنگ تراورتن