تراورتن ( سنگ تراورتن)

شرکت تامین کننده :

اسم سنگ : تراورتن

نوع سنگ : سنگ تراورتن

نوع فرآوری : بوش همر

رنگ سنگ : سفید

ابعاد سنگ : کوپ

متراژ سنگ : سنگ

قیمت سنگ :

توضیحات :

تلفن تماس :

تراورتن

انواع سنگ تراورتن