هیواسنگ محلات ( سنگ تراورتن)

هیواسنگ محلات

شرکت تامین کننده : هیواسنگ محلات

اسم سنگ : هیواسنگ محلات

نوع سنگ : سنگ تراورتن

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : کرم

ابعاد سنگ : تایل

متراژ سنگ : نامحدود

قیمت سنگ :

توضیحات : تولیدکننده انواع سنگهای ساختمانی وتزئینی تراورتن ومرمریت

تلفن تماس :

هیواسنگ محلات

انواع سنگ تراورتن