ترامیت ( سنگ لایم استون)

نقش آفرین

شرکت تامین کننده : نقش آفرین

اسم سنگ : ترامیت

نوع سنگ : سنگ لایم استون

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : کرم

ابعاد سنگ : اسلب

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات : سنگ ترومیت برکان در ابعاد اسلب در مجموعه نقش آفرین موجود میباشد .

تلفن تماس : 02156233590

ترامیت

انواع سنگ لایم استون