بوک مچ چینی ( سنگ چینی کریستال)

برادران افشاری

شرکت تامین کننده : برادران افشاری

اسم سنگ : بوک مچ چینی

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : طوسی

ابعاد سنگ : اسلب

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات : سنگ بوک مد دینی سیاه سفید طوسی، انتخابی دیگر از مجموعه سنگ برادران افشاری

تلفن تماس : 02156235746

بوک مچ چینی

انواع سنگ چینی کریستال