تراورتن سفید حاجی آباد ( سنگ تراورتن)

بنا سنگ

شرکت تامین کننده : بنا سنگ

اسم سنگ : تراورتن سفید حاجی آباد

نوع سنگ : سنگ تراورتن

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : سفید

ابعاد سنگ : 40 طولی

متراژ سنگ : 370

قیمت سنگ :

توضیحات : سنگ تراورتن سفید حاجی آباد ، 370 متر ، متری 165000 تومان

تلفن تماس :

تراورتن سفید حاجی آباد

انواع سنگ تراورتن