برنز آرمانی ( سنگ مرمریت)

نوین سنگ

شرکت تامین کننده : نوین سنگ

اسم سنگ : برنز آرمانی

نوع سنگ : سنگ مرمریت

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : قهوه ای

ابعاد سنگ : اسلب

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات : سنگ مرمریت ایرانی با نام برونز آرمانی

تلفن تماس : 02156235023

برنز آرمانی

انواع سنگ مرمریت