برنز آرمانی ( سنگ مرمریت)

مهساب سنگ

شرکت تامین کننده : مهساب سنگ

اسم سنگ : برنز آرمانی

نوع سنگ : سنگ مرمریت

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : قهوه ای

ابعاد سنگ : اسلب

متراژ سنگ : 1000

قیمت سنگ :

توضیحات : سنگ برنز آرمانی بسیار مناسب برای استفاده در کف و دیواره های داخلی ساختمان است.

تلفن تماس : 02156232890

برنز آرمانی

انواع سنگ مرمریت