برش واترجت ( اشکال سنگی واترجت)

واتر جت نگاره

شرکت تامین کننده : واتر جت نگاره

اسم سنگ : برش واترجت

نوع سنگ : اشکال سنگی واترجت

نوع فرآوری :

رنگ سنگ : کرم

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات : این نوع از طراحی واجرا جهت نور پردازی میباشد.

تلفن تماس : 02156231029

برش واترجت

انواع اشکال سنگی واترجت