برش واترجت ( اشکال سنگی واترجت)

واتر جت نگاره

شرکت تامین کننده : واتر جت نگاره

اسم سنگ : برش واترجت

نوع سنگ : اشکال سنگی واترجت

نوع فرآوری :

رنگ سنگ : زرد

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات : به سفارش مشتری از برنز با ضخامت یک سانت و سطح مقظع 9 میلیمتر با استفاده از برش واترجت داخل طرح استفاده شده است.

تلفن تماس : 02156231029

برش واترجت

انواع اشکال سنگی واترجت