برش با واترجت ( اشکال سنگی واترجت)

واتر جت نگاره

شرکت تامین کننده : واتر جت نگاره

اسم سنگ : برش با واترجت

نوع سنگ : اشکال سنگی واترجت

نوع فرآوری :

رنگ سنگ : نسکافه ای

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات : تخصص ما فقط واترجت است.

تلفن تماس : 02156231029

برش با واترجت

انواع اشکال سنگی واترجت