برش با اب ( اشکال سنگی واترجت)

واتر جت نگاره

شرکت تامین کننده : واتر جت نگاره

اسم سنگ : برش با اب

نوع سنگ : اشکال سنگی واترجت

نوع فرآوری :

رنگ سنگ : قهوه ای

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات : از صفرتاصد تولید سفارشات معرق توسط تکنولوژی واترجت در کارگاه واترجت نگاره بوده و محصولات اماده نصب کدگذاری شده و به همراه نقشه ارسال میگردد.

تلفن تماس : 02156231029

برش با اب

انواع اشکال سنگی واترجت