اونیکس صورتی افغانستان ( سنگ اونیکس مرمر)

مرمران استون

شرکت تامین کننده : مرمران استون

اسم سنگ : اونیکس صورتی افغانستان

نوع سنگ : سنگ اونیکس مرمر

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : صورتی

ابعاد سنگ : اسلب

متراژ سنگ : ۵۰۰ متر مربع

قیمت سنگ :

توضیحات : اونیکس صورتی افغانستان ، با بهترین کیفیت فرآوری در مجموعه مرمران استون موجود میباشد.

تلفن تماس : 02156235610-11

اونیکس صورتی افغانستان

انواع سنگ اونیکس مرمر