انبر ( سنگ اونیکس مرمر)

مرمران استون

شرکت تامین کننده : مرمران استون

اسم سنگ : انبر

نوع سنگ : سنگ اونیکس مرمر

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : نارنجی

ابعاد سنگ : اسلب

متراژ سنگ : ۱۰۰۰ متر مربع

قیمت سنگ :

توضیحات : مرمر انبر ، جزء آن دسته از سنگ های خاص اونیکس میباشد که با قابلیت عبور نور های متفاوت از لحاظ رنگی ، این سنگ نیز رنگ نور را به خود میگیرد و از خود عبور میدهد .

تلفن تماس : 02156235610-11

انبر

انواع سنگ اونیکس مرمر