امپرادور دارک اسپانیا ( سنگ مرمریت)

اطمینان روز

شرکت تامین کننده : اطمینان روز

اسم سنگ : امپرادور دارک اسپانیا

نوع سنگ : سنگ مرمریت

نوع فرآوری :

رنگ سنگ : قهوه ای

متراژ سنگ :

قیمت سنگ :

توضیحات :

تلفن تماس : 02156230115-7

امپرادور دارک اسپانیا

انواع سنگ مرمریت