الیگودرز موج دار ( سنگ چینی کریستال)

سنگ تهران ری

شرکت تامین کننده : سنگ تهران ری

اسم سنگ : الیگودرز موج دار

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : سفید

ابعاد سنگ : اسلب

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات : سنگ الیگودرز موج دار با اپوکسی پشت و رو، سنگ تهران ری

تلفن تماس : 02156231943

الیگودرز موج دار

انواع سنگ چینی کریستال