الیگودرز بی موج ( سنگ چینی کریستال)

سنگ تهران ری

شرکت تامین کننده : سنگ تهران ری

اسم سنگ : الیگودرز بی موج

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : سفید

ابعاد سنگ : اسلب

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات : چینی جدید سفید استخراج شده از معادن محدوده ی الیگودرز، در سنگ تهران ری عرضه شده و در کنار زیبایی و چشم نوازی، ویژگی ناب عبور نور آن را از سنگ های مشابه متمایز می کند.

تلفن تماس : 02156231943

الیگودرز بی موج

انواع سنگ چینی کریستال