ازنا ( سنگ چینی کریستال)

اطمینان روز

شرکت تامین کننده : اطمینان روز

اسم سنگ : ازنا

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

نوع فرآوری :

رنگ سنگ : سفید

متراژ سنگ :

قیمت سنگ :

توضیحات : در سایز و فرآوری مورد نیاز مشتری قابل استفاده درسرویس های بهداشتی . کفپوش کانتر آشپزخانه و ...

تلفن تماس : 02156230115-7

ازنا

انواع سنگ چینی کریستال