ازنا ( سنگ چینی کریستال)

سنگ سیمرغ نوین

شرکت تامین کننده : سنگ سیمرغ نوین

اسم سنگ : ازنا

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : سفید

ابعاد سنگ : اسلب

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات : در سرتهای مختلف موجود است.

تلفن تماس : 0

ازنا

انواع سنگ چینی کریستال