آگات ( سنگ آگات عقیق)

شید استون

شرکت تامین کننده : شید استون

اسم سنگ : آگات

نوع سنگ : سنگ آگات عقیق

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : طوسی

ابعاد سنگ : اسلب

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات : شرکت سنگ شید استون ارائه دهنده سنگ های تزئینی و خارجی پر مخاطب است. سنگ نیمه قیمتی آگات بسیار مناسب برای استفاده در فضاهای لوکس ساختمانی می باشد.

تلفن تماس : 02156233861

 آگات

انواع سنگ آگات عقیق