آگات آبی ( سنگ آگات عقیق)

شید استون

شرکت تامین کننده : شید استون

اسم سنگ : آگات آبی

نوع سنگ : سنگ آگات عقیق

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : آبی

ابعاد سنگ : اسلب

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات : سنگ های نیمه قیمتی یا همان آگات agate به صورت دست ساز فرآوری می شود و مناسب فضاهای لوکس ساختمانی می باشد .

تلفن تماس : 02156233861

آگات آبی

انواع سنگ آگات عقیق