آگات آبی ( سنگ آگات عقیق)

شید استون

شرکت تامین کننده : شید استون

اسم سنگ : آگات آبی

نوع سنگ : سنگ آگات عقیق

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : آبی

ابعاد سنگ : اسلب

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات : یکی از سنگ های تزئینی و بسیار کم یاب سنگ آگات آبی Blue Agate Tornado backlight است.یکی از زیبا ترین سنگ های خارجی شرکت شید استون مناسب فضاهای داخلی لوکس ساختمانی است.

تلفن تماس : 02156233861

آگات آبی

انواع سنگ آگات عقیق