آزول ماکاباس ( سنگ کوارتز)

سنگ آوانا کلکسیون سنگ خارجی

شرکت تامین کننده : سنگ آوانا کلکسیون سنگ خارجی

اسم سنگ : آزول ماکاباس

نوع سنگ : سنگ کوارتز

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : آبی

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات : سنگ های خانواده Azul برزیلی است آزول ماکاباس Azul یکی از کوارتز های با کیفیت این خانواده است.

تلفن تماس : 02156234092

آزول ماکاباس

انواع سنگ کوارتز